• Klubbinformation
  • IFK Karlshamn

Inga matcher


  • Klubblag
Div 2 Södra Götaland, herr 2021 Div 2 Södra Götaland, herr 2021

Div. 2 Damer Sydöstra Götaland Div. 2 Damer Sydöstra Götaland

Div. 5 Herrar IFK Karlshamn U

SM i Futsal F17 2020/21, Steg 1 - Grupp 9 IFK Karlshamn

SM i Futsal P17 2020/21, Steg 1 - Grupp 13 SM i Futsal P17 2020/21, Steg 1 - Grupp 13

Träningsmatcher Damer IFK Karlshamn U

Träningsmatcher Herrar Träningsmatcher herrar

Träningsmatcher Herrar Träningsmatcher Herrar (IFK Karlshamn U)

Träningsmatcher Pojkar Träningsmatcher Pojkar (IFK Karlshamn P15)

Träningsmatcher Pojkar Träningsmatcher Pojkar (IFK Karlshamn P16-18)