• Klubbinformation
  • Högdalens AIS

Inga matcher


  • Klubblag
Flickor 2010 Extra Lätt Högdalens AIS 1

Flickor 2011 Lätt Högdalens AIS 1

Flickor 2012 Högdalens AIS 1

Flickor 2013 Högdalens AIS röd

Flickor 2013 Högdalens AIS svart

Pojkar 2008/07:7 Högdalens AIS 1

Pojkar 2011 Extra Lätt Högdalens AIS 1

Pojkar 2012 Högdalens AIS röd

Pojkar 2012 Högdalens AIS svart

Pojkar 2013 Högdalens AIS röd

Pojkar 2013 Högdalens AIS svart