• Klubbinformation
  • Dalby GIF

Inga matcher


  • Klubblag
DA Div.3 Sydvästra Dalby GIF/Genarps IF

F10 Sydvästra C2, höst Dalby GIF

F12 Sydvästra B, höst Dalby GIF

F14 Sydvästra C, höst Dalby GIF

F8 Sydvästra grp 1, höst Dalby GIF

HA Div.4 Östra Dalby GIF

Herrar Motion Sydvästra Dalby GIF/Genarps IF

HR Div.2 Sydvästra, höst Dalby GIF

P10 Sydvästra C1, höst Dalby GIF 1

P10 Sydvästra C2, höst Dalby GIF 2

P10 Sydvästra C3, höst Dalby GIF 3

P11 Sydvästra A1, höst Dalby GIF blå

P11 Sydvästra C2, höst Dalby GIF vit

P12 Sydvästra B1, höst Dalby GIF

P13 Sydvästra C2, höst Dalby GIF blå

P14 Sydvästra C2, höst Dalby GIF

P15 Sydvästra B, höst Dalby GIF

P8 Sydvästra grp.3 (höst) Dalby GIF blå

P8 Sydvästra grp.4 (höst) Dalby GIF vit

P9 Sydvästra B1, höst Dalby GIF 1

P9 Sydvästra B2, höst Dalby GIF 2

Träningsmatcher Lund damer Dalby GIF/Genarps IF

Träningsmatcher Lund herrar Dalby GIF

Träningsmatcher Lund ungdom man Dalby GIF P06

Träningsmatcher, Herrar Dalby GIF