Ekofeminism

Ekofeminismen är en livsåskådning som menar att feminismen och miljörörelsen har samma grund; det finns ett samband mellan patriarkatet och miljöns nedbrytning.

Elin Wägner, 1882-1949, grundlade dessa tankar i boken ”Väckarklocka” (1941). Hon inspirerades av feminister som exempelvis Ellen Key, men tog avstånd från den essentialism de förespråkade. Hennes tankar har sedan dess legat i bakgrunden.

Lotta Hedström, tidigare språkrör för Miljöpartiet, har skrivit boken ”En kort introduktion till ekofeminismen” och vill man ta del av mer information om ekofeminism finns boken att ladda ner här.

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *