Ekosofi

Ekosofin är en livsåskådning som växte fram under 1970-talet, och begreppet är sammansatt av orden ekologi, läran om balansen i naturen, och filosofi, sofi = kunskap och filos = kärlek.

Enligt ekosofin hör allt levande samman, allt är en del av skapelsen och allt levande bör därför ha rättigheter. Allt har en ömsesidig påverkan i denna naturliga kedja, runnas någon länk påverkas alla. Ingen är starkare än den svagaste länken, dvs. artens överlevnad påverkar exempelvis människan. Biologisk mångfald är nödvändig. Det som skiljer människan från djuren är hennes hjärnbalk, som gör att hon kan analyser och reflektera, därför har hon ett särskilt ansvar för allt levande.

En av de som betytt mest för ekosofin var norske Arne Naess, 1912-2009, han var influerad av österländska religioner, framför allt hinduismen, Mahatma Gandhi och Ahimsa-principen, och han betonar biocentrism, dvs. livet i centrum.

Enligt ekosofi.se är några av ekosofins ledord: icke-våld, grundläggande intuition, medkänsla, förnuft, allt liv på jorden har rätt till självutveckling och självförverkligande, samspel och allt i livet hör ihop.

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *