Essentialism & konstruktivism

Essentialismen menar att vissa essenser, innehåll, är nödvändiga, essentiella, för själva objektet; alltså att varje objekt har vissa givna och ofrånkomliga essenser som gör dem till just det objektet.

Saker är som saker är, just därför att de har ett gemensamt, givet innehåll, exempelvis är kultur och etnicitet statiskt och på förhand givet. Vi svenskar är svenskar just för att vi är svenskar – och därmed har samma grundessens. Motsatsen till detta kan sägas vara konstruktivismen, som istället säger att allt är subjektivt.

Våra uppfattnignar är konstruerade och vår verklighetsuppfattning konstrueras utifrån våra egna erfarenheter och referensramar. I den meningen har begreppet svensk inget givet innehåll, utan var och en konstruerar begreppet svensk utifrån sig själv.

Kanske finns det lika många definitioner av svensk som det finns svenskar?

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *