Familjefederationen för världsfred och enighet

1954 grundades Unification Church, Enighetskyrkan, av den koreanske pastorn Sun Myung Moon – och rörelsen kallas ibland Moon-rörelsen efter pastor Moon. Tanken var inte att grunda en ny religion, utan att ena alla världens religioner. 1997 bytte rörelsen namn till Familjefederationen för världsfred och enighet.

Rörelsen betonar familjen. Man tror på en personlig Gud som skapat universum och människorna. Världen delas in i gott och ont, och människans uppgift är att leva för guds kärlek och att skapa syndfria familjer. Man anser att Jesus inte hann utföra sitt uppdrag, att bilda en syndfri familj, innan han dödades. Äktenskapet står i centrum, och vigseln, välsignelsen, är den viktigaste ceremonin. För att ena världen väljer pastor Moon ut vem som ska gifta sig med vem, matching, och man för gärna samman par från olika världsdelar. Rörelsen är bl.a. kända för sin massbröllop då många par vigs på samma gång.

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *