Familjen/The Family

I slutet av 1960-talet grundade David Berg, som senare kom att kallas David Moses, rörelsen Teens för Christ. Rörelsen har sedan dess bytt namn flera gånger, men är i Sverige mest känd under namnet Familjen eller Guds barn. Rörelsen har en kristen grund, man tror på en skapande Gud och på hans son Jesus Kristus.

Man har dock en mer uttalad tro på Djävulen än vad traditionell kristendom har. Människan väljer mellan Gud och Satan. Jesus kommer att återkomma inom en nära förestående tid att återkomma till jorden och upprätta tusenårsriket. Kärleken betonas, både mellan människor och gud och mellan människor. Den mänskliga kärleken kan uttryckas sexuellt, och begränsas inte till en enda annan människa. Rörelsen har alltså en fri syn på sexualitet, men tillåter inte homosexualitet.

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *