New Age

New Age är ett samlingsnamn för flera olika tankeströmningar och rörelser. Begreppet New Age syftar på att man menar att människan är på väg in i en ny tidsålder, präglad av zodiaktecknet Vattumannen. (Vi lämnade omkring år 2000 fiskarnas tecken). Det finns ingen gemensam struktur eller organisation inom New Age.

Gemensamt är dock att man blandar gamla religioner med parapsykologi och bygger på forskningsresultat, gamla traditioner, medicin eller psykologi såsom drömtydning, zonterapi, massage, meditation och kanalisering. New Age har sin bakgrund i de rörelser som växte fram i Europa under 1800-talet, men har hämtat inspiration i de österländska, cirkulära religionerna och traditionerna och tanken på en gudomlig kraft som genomsyrar allt: kosmos, eller kosmisk kraft. Den tanken är lik de cirkulära religionerna med indiskt ursprung, om en livskraft eller gudomlig energi. Kosmos innehåller oändligt med kunskap och energi och att komma i kontakt med kosmos eller den kosmiska energin ger insikt, visar vägen och ger inre krafter.

New Age är inriktat på individen och individuell utveckling, och man har en holistisk syn på människan – det finns inga gränser mellan det yttre och det inre. Därmed finns också en tro på att individen kan röra sig utanför kroppen. Själsliga resor, schamanism och kontakter med andar från andra dimensioner hör hit. Det finns också, precis som i de cirkulära religionerna, en tro på reinkarnation; återfödelse. Positivt tänkande är viktigt och genom exempelvis affirmationer (tankar och föreställningar som man upprepar), kan man manifestera det man vill.

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *