Nya religiösa rörelser

Begreppet Nya religiösa rörelser (NRR) , eng. New Religious Movements (NRM), började användas på 1970-talet. Begreppet avser de religösa rörelser som uppkommit på senare tid, under 1900-talet, och främst 1900-talets senare hälft, från 1950 och framåt – men ibland åsyftas även rörelser uppkommna något innan 1950.

Parallellt med begreppet används ofta ordet ”sekt”. Begreppet sekt har dock fått en negativ klang och de flesta uppfattar sekter som farliga, läskiga och destruktiva. Långt ifrån alla nya religiösa rörelser är att betrakta som destruktiva, faktum är att den stora majoriteten av de nya religiösa rörelserna inte anses vara destruktiva. Sekt syftar egentligen bara på en religiös rörelse vid sidan av den vedertagna tron, och exempelvis kristendomen var en sekt vid sidan av judendomen i kristendomens tidiga historia.

Det finns en stor variation inom  olika nya religiösa rörelser, men väldigt många av dem tar sin utgångspunkt i gamla traditioner och läror, men kombinerar gammal tro med nya doktriner och moderna idéer och tankegångar.

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *