Rel

Ekofeminism

Ekofeminismen är en livsåskådning som menar att feminismen och miljörörelsen har samma grund; det finns ett samband mellan patriarkatet och miljöns nedbrytning. Elin Wägner, 1882-1949, grundlade dessa tankar i boken…

Judendom

Judendomens historia Som du kunde läsa i introduktionen till de västerländska religionerna är Abraham judendomens (och kristendomens och islams) urfader, och den judiska historien fortsätter vidare genom patriarkerna Isak och…

Scientologins hemligheter

Igår sändes dokumentären ”Scientologins hemlighet”…och Religionsfröknarna satt förstås bänkade. I dokumentären intervjuas fd. medlemmar i rörelsen av BBC-reportern John Sweeney och Sweeney och hans team besöker också rörelsens amerikanska huvudkvarter. Dokumentären målar…

Etik & moral

Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det latinetska ordet moralis och betyder det som rör seder. Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad…

Ekosofi

Ekosofin är en livsåskådning som växte fram under 1970-talet, och begreppet är sammansatt av orden ekologi, läran om balansen i naturen, och filosofi, sofi = kunskap och filos = kärlek.…

Nya religiösa rörelser

Begreppet Nya religiösa rörelser (NRR) , eng. New Religious Movements (NRM), började användas på 1970-talet. Begreppet avser de religösa rörelser som uppkommit på senare tid, under 1900-talet, och främst 1900-talets…

Scientologikyrkan

Scientologikyrkan grundades i USA 1950 av Ron Hubbard. Hubbard var science fictionförfattare, men med boken ”Dianetics” lade han grunden för scientologin. Scientologin trycker på att man använder sig av vetenskap…

Studieuppgifter: Livsåskådning

Fundera över: Varför finns vi? Vad är vår uppgift? Varför finns det orättvisor? Vad är rätt/fle? Vad är gott/ont? Vad händer efter döden?  Sammanfatta: Sammanfatta kortfattat de viktigaste tankegångarna inom…

Sikhism

Sikhismen grundades på 1500-talet av en man som hette Nanak (1469 – 1538). Nanak var hindu och född i krigarkastet. Han levde i byn Talwandi i provinsen Punjab (nuvarande Pakistan),…

Religion och vetenskap

Religion och vetenskap. Är de varandras motsatser eller går de att förena? Det finns fyra huvudsakliga synsätt rörande förhållandet mellan religion och vetenskap. Naturalistisk modell Trosgrundad modell Dualistisk modell Harmonimodell…