Samfundet Fornsed Sverige (fd. Asatrosamfundet)

1994 bildades Sveriges Asatrosamfund, en rörelse som återupplivat den gamla asatron och dess seder och traditioner, såsom högtider och blot. Rörelsen poängterar att alla medlemmar måste ha en icke-rasistisk och demokratisk syn. Samfundet bytte namn till Samfundet Fornsed Sverige år 2010.

Asatron är polyteistisk och de övernaturliga krafterna som finns i världen manifesteras i gudar och naturväsen. Gudarna manifesteras också i naturen, man har också med andra ord en panteistisk gudssyn. Världsbilden bygger på asatrons nio världar där människans boning, Midgård, ligger i mitten. Överst ligger Valhall, odens boning. Alla världar är förbundna genom trädet Yggdrasil.

Världens undergång, Ragnarök, är att vänta och därefter kommer en ny värld att skapas. Tron på reinkarnation finns i ideologin. Ritualer, ceremonier och bloter är viktiga och de fyra viktigaste högtiderna är Valborg, Midsommar, höstens skördefest och Jul.

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *