Scientologikyrkan

Scientologikyrkan grundades i USA 1950 av Ron Hubbard. Hubbard var science fictionförfattare, men med boken ”Dianetics” lade han grunden för scientologin. Scientologin trycker på att man använder sig av vetenskap för att nå andliga mål. Med hjälp av mötinstrumentet E-metern kan man mäta vad en människa behöver arbeta med för att nå sina mål.

Utifrån de resultat som E-metern ger vid en testning kan man köpa kurser för att lära sig nå högre. Människan har omedvetna minnen, engram, som följer människans ande, thetan, när hon återföds. Genom auditering, andlig rådgivning, kurser och utbildning kan människan göra sig fri, bli clear.

Ordet scientologi kommer från latinska scio = att veta, och grekiska logos = studiet av. Scientologin anser sig vara en religion och en kyrka och slutmålet är upplysning. Man menar att människan är en odödlig ande, thetan.

Den första scientologikyrkan grundades 1954. Man har korset som symbol och det representerar livets åtta dynamiker. Dynamikerna är de drivkrafter som riktar mot överlevnad. Kyrkan finansieras genom medlemmarna, och scientologin har blivit mycket kritiserad i perioder och då främst vad gäller just pengar, då kurser, auditering, litteratur och utbildning är kostsamt.

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *