• Administration

Här kan du lägga till dina tränarkollegor som skall ha rättighet att få skicka in matchresultat via Android appen.

Information

För att kunna se vilka tränare som har rättighet att matchrapportera måste du logga in.