Studieuppgifter: Livsåskådning

Fundera över:

 1. Varför finns vi?
 2. Vad är vår uppgift?
 3. Varför finns det orättvisor?
 4. Vad är rätt/fle?
 5. Vad är gott/ont?
 6. Vad händer efter döden?

 Sammanfatta:

Sammanfatta kortfattat de viktigaste tankegångarna inom de livsåskådningar du läst om genom att spalta upp dem i en tabell utifrån ex. människosyn; darwinismen, marxismen och socialismen, humanismen, existentialismen, naturalismen och ekosofin.

Din egen livåskådning

Sammanfatta din egen livsåskådning: Hur ser din syn på människan ut? Vilka rättigheter har människor, vad borde vara alla människors rättigheter, har alla människor i ett samhälle lika/samma rättigheter eller kan man ”förbruka” sina rättigheter och i så fall hur, finns det människor i ett samhälle som inte har samma rättigheter som andra och varför i så fall? Har barn särskilda rättigheter och i så fall vilka? Vilka rättigheter har djur? Hur ser relationen mellan människa och djur ut? Vilken av livsåskådningarna stämmer bäst överens med hur du ser på livet och varför? Finns det någon livsåskådning som du tycker har helt fel och varför?  Vilka regler borde gälla för människor och samhällen? Vad är rätt och fel, gott och ont? Vilken uppgift har vi människor och vilka är våra skyldigheter? Hur ska vi vara mot varandra? Vad i samhället är fel och varför? Vad kan vi göra åt et?

Min livsåskådning

 Besvara frågorna skriftligt, på ett separat papper. 

Del 1

 • Vad är meningen med mitt liv? Vad gör mig glad?
 • Kan man själv skapa mening i sitt liv?
 • Vad är ondska och varför finns den?
 • Vad är rätt och fel?
 • Vem lyssnar jag på och varför? Vilka människor är viktiga för mig?
 • Hur och varför kom världen till?
 • Vad händer när vi dör?
 • Varför finns det orättvisor?
 • Hur blir jag lycklig?
 • Vilka rättigheter borde alla människor ha? Vilka skyldigheter?
 • Kan en människa ”förbruka” sina rättigheter?
 • Har barn särskilda rättigheter? I så fall vilka? Hur är det med djur?
 • Vilken roll har människan i förhållande till ex. djuren, växterna osv?
 • Hur ska man förhålla sig till det onda som händer?
 • Har din livsåskådning några transcendenta (0övernaturliga) inslag?
 • Finns det några symboler som är viktiga för dig?
 • Finns det någon plats som du uppfattar som speciell och där du känner dig helt avslappnad?
 • Hur skapar vi en bättre värld?

Del 2

Utifrån det du lärt dig om religioner och livsåskådningar jämför din livsåskådning med de livsåskådningar du känner till. (även religionerna). Vilken ligger närmast dig? Hur liknar/skiljer sig din? Finns det inslag av andra livsåskådningar/religioner i din? Vad skulle du själv kalla din ”tro”/syn på livet?

Fem sätt att se på människan:

 • Människan – ett djur bland andra djur

Evolutionär-biologisk människorsyn ser människan som ett djur bland andra djur. Om man jämför en människa med en schimpans ser man att 98,5% är samma genuppsättning. Enligt teorin betyder generna mycket, och generna kan förklara skillnader mellan olika människor.

 • Människan – en konstruktion
 • Människan – släkt med Gud
 • Människan – en förnuftig varelse
 • Människan – en del av naturen

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *